You are here: Početna » Zdravlje » Seksualnost » BDSM (Ropstvo, dominacija, sado-mazohizam)
sreda, 08 dec 2021

BDSM (Ropstvo, dominacija, sado-mazohizam)

 

Zastava “Leather pride flag” koja predstavlja simbol BDSM i fetiš gej subkultureBDSM predstavlja termin koji objedinjuje određene radnje ljudskog (seksualnog) ponašanja. Glavne grupe su opisane u skraćenici BDSM.
• Bondage (B) – Ropstvo, vezivanje
• Bondage & Discipline (B&D) – Ropstvo i disciplina
• Domination & Submission (D&S, DS, D/S) - Dominicaija i potčinjenost
• Sadism & Masochism (or Sadomasochism) (S&M, SM) – Sadizam i mazohizam
Mnoge specifične prakse u BDSM-u su one koje se, ako se odigravaju u neutralnom ili neseksualnom kontekstu, u velikoj meri smatraju neugodnim, nepoželjnim i/ili štetnim. Na primer, bol, fizičko ograničavanje i ropstvo se tradicionalno nameće osobama protiv njihove volje i na njihovu štetu. U BDSM-u, međutim, ove aktivnosti se dešavaju uzajamnim pristankom učesnika/ca radi zajedničkog uživanja. (Iako bilo kakav ‘pristanak’ može ali ne mora da odgovara legalnom pristanku i da predstavlja odbranu od kriminalne odgovornosti za bilo kakve prouzrokovane ozlede.)

Ovo isticanje i naglašavanje sporazumnog pristanka i bezbednosti je poznato kao SSC (safe – bezbednost, sane – prisebnost i consensual – obostrana saglasnost), iako neki/e više vole termin RACK  (Risk – rizik, Aware – svesnost, Kink – perverznost), smatrajući da ovaj termin stavlja veći naglasak na prepoznavanje činjenice da su sve aktivnosti potencijalno rizične.

Ranije je većina psihijatara smatrala sadomazohizam i fantazije patologijom, međutim od 1990. godine su sve više prihvaćene. Zapravo, DSM (Dijagnostički statistički priručnik za mentalne poremećaje, koji izdaje Američka psihijatrijska asocijacija) zahteva da ‘fantazije, seksualni nagoni, ili ponašanje’ moraju ‘uzrokovati klinički značajnu opasnost ili pogoršanje u socijalnim, profesionalnim ili drugim važnim poljima funkcionisanja’ da bi se seksualni sadizam ili mazohizam smatrao poremećajem. Psihijatri takođe, danas više ne smatraju sadizam ili mazohizam kao poremećaj sam po sebi već samo kada je povezan sa drugim problemima kao što je, na primer, poremećaj ličnosti. Osobe koje praktikuju BDSM, takođe ne smatraju ove prakse poremećajem.   

Razmena moći

Na psihološkom nivou, veliki deo BDSM-a uključuje moć i dominaciju u posebnom obliku razmene moći na različite načine. Jedna osoba može da svesno želi da preda svoju ličnu autonomiju ili dinamika moći može da se pojavi između dve osobe u vezi kao rezultat spontanosti njihove međusobne hemije, pa u tom slučaju nema donošenja svesne odluke. Moć može da se ispoljava na različite načine a neki od njih su:
• Obraćanje drugoj osobi sa Gospodaru ili Gospodarice
• Sporazum o služenju koje pokrivaju obaveze i odgovornosti potčinjene osobe koji može da uključuje ali i ne mora, dugotrajnu obavezu. U nekim vezama ovog tipa podrazumeva se da obaveze traju dokle god potčinjena osoba ispunjava standarde za izvršavanje poslova.
• Stavljanje ogrlice oko vrata u odnosu koji uključuje dugotrajnu obavezu. Za osobu koja je dominantna u odnosu to znači da mora da omogući stalnu prisutnost u životu potčinjene osobe. Robovi/kinje sa ogrlicama imaju odgovornosti i obaveze koje variraju od umerenih do ekstremnih mikro-poslova.

Većina osoba koje praktikuju BDSM, smatraju da bi trebalo da se uvek pregovara o razmeni moći. Pre nego što scena počne, učesnice/i razmatraju svoje fizičke i psihološke granice, utvrđuju sigurne reči (reči koje signaliziraju momentalni prekid scene) i razrađuju aktivnosti u koje će se upustiti tj. sve ono što će se odigrati u sceni. Pregovaranje o sceni se obično dešava između partnerki/a prvih nekoliko puta. U predanom dominatno-potčinjenom odnosu pregovaranje za svaku scenu obično nije potrebno ali se koristi za planiranje specijalnih scena kao što je sporazumna scena silovanja. Pregovaranje služi za bezbednost učesnika/ca koji/e se ne poznaju dovoljno dobro.

Međutim, mnoge/i odbijaju iscrpne pregovore i izbegavaju korišćenje sigurne reči, odabirući veći rizik i više “prirodnu” situaciju. Konflikt između potrebe za rizikom i potrebom za ograničavanjem i bezbednošću je suština debata o SSC i RACK praksama.

ULOGE

Dominantno ponašanje

Dominantna osoba uživa u kontrolisanju potčinjene osobe. Neki od razloga su demonstracija veštine i moći, posedovanje druge osobe i osećaj uzbuđenja i privrženosti koji potčinjena osoba pruža dominantnoj. Dominacija može biti način da se dominantna osoba oseti udobno da pokaže ili primi osećanja. Dominantne osobe koje praktikuju služenje bi dodale da je očigledno korisno da imate sposobnu osobu na raspolaganju
Naravno, treba razmotriti i druge moguće motive, uključujući zadovoljstvo koje ne dolazi samo iz same moći, nego i iz patnje drugih, uzbuđenje koje se traži prihvatajući rizik i otvorenu samodestruktivnost. Zbog toga mnoge osobe u BDSM zajednici interesuju motivi onih osoba koje su uključene u BDSM prakse i savetuju opreznost u ostvarivanju BDSM kontakata.

Potčinjeno ponašanje

Potčinjena osoba je ona koja se dobrovoljno predaje drugoj osobi. Potčinjene osobe se razlikuju po tome koliko ozbiljno shvataju svoju situaciju, trening i poziciju. Motivacija za potčinjeno ponašanje može da bude oslobađanje od odgovornosti, uživanje u primanju pažnje i naklonosti, dobijanje osećaja sigurnosti, pokazivanje izdržljivosti i prevazilaženje osećaja sramote. Neke osobe jednostavno uživaju u “prirodnom“ osećaju kada su pored partnerke/a. Za one koje praktikuju služenje moguće je da imaju veliku želju da budu od koristi. Potčinjene osobe se razlikuju i po tome u kojoj meri se uključuju u scenu, koliko često i da li uopšte smatraju svoju ulogu glumom.  

Aktivna i pasivna (Tops and bottoms)

U BDSM-u aktivna partnerka je ona koja preuzima ulogu osobe koja daje tj. obavlja radnje nad pasivnom osobom kao što su vezivanje, udaranje, ponižavanje ili služenje. Iako je lako pretpostaviti da je aktivna osoba i dominatna a pasivna potčinjena, ne mora da znači da je uvek tako.  
Aktivna osoba je nekad ona koja prima instrukcije kao na primer da je aktivna kada i na način na koji to zahteva pasivna osoba. Osoba koja kontroliše pasivnu osobu ali po njenim izričitim instrukcijama je aktivna sluškinja. Kad se uporedi sa potpuno dominatnom osobom, koja može da daje instrukcije potčinjenoj ili koristi fizičke ili psihološke tehnike kontrole ali može i da traži od potčinjene osobe da uradi nešto njoj što aktivna sluškinja ne može.

Isto važi i za pasivne i potčinjene osobe. Na jednom od krajeva kontinuuma se nalazi potčinjena koja uživa u primanju naredbi od dominatne osobe ali ne prima nikakvu psihološku stimulaciju. Na drugom kraju nalazi se pasivna osoba koja uživa intenzivnu fizičku i psihološku stimulaciju ali se ne potčinjava osobi koja im to pruža. Treba napomenuti da je najčešće pasivna osoba ona koja daje instrukcije a aktivna osoba izvršava radnje kada ih pasivna osoba zatraži. Međutim, postoji i grupa osoba koja se striktno pridržava BDSM-a i koja smatra da su radnje gde pasivna osoba daje instrukcije akrivnoj osobi nespojive sa održavanjem visokih etičkih standarda u odnosima u kojima se praktikuje BDSM.

U sadomazohističkom kontekstu potčinjena osoba se često smatra sinonimom za pasivnu osobu. Postoji i mišljenje da potčinjena osoba specifično traži razmenu moći u odnosu dominatna/potčinjena osoba a da pasivne osobe mogu ali i ne moraju biti zainteresovane da se upuštaju u takvu razmenu.

Promena (Switch)

Neke osobe koje praktikuju BDSM uživaju u promeni, tj. u preuzimaju uloga i dominantne i potčinjene osobe, ili tokom jedne scene ili preuzimanjem različitih uloga u različitim situacijama i sa različitim partnerkama. Ovo je ponekad slučaj kada su dve osobe koje su, na primer, dominantne i u nekoj vrsti odnosa, promena pruža svakoj osobi priliku da realizuje svoje nezadovoljene BDSM potrebe. Neke osobe praktikuju promenu ali se ne identifikuju tako jer se to ne dešava često ili samo pod određenim okolnostima i situacijama.

BEZBEDNOST

Neke od BDSM radnji mogu da budu opasne ako se odgovarajuće mere bezbednosti zanemare. Ponekad je praksa ignorisati zahteve podčinjene osobe kada se žali ili moli dominantnu osobu da stane. Zbog toga je način da se osigura bezbednost da se obe strane slože oko bezbedne sigurne reči. Ako su dominantna osoba i potčinjena u sceni koja izaziva neprihvatljiv osećaj za jednu ili obe osobe sigurna reč se izgovara da bi skrenula pažnju drugoj osobi da istog trenutka zaustave scenu.

Deo mnogih BDSM odnosa je i simulacija silovanja ili drugih sličnih radnji koje se odigravaju ‘bez pristanka’. Dominantna i potčinjena osoba mogu da odaberu da se pretvaraju da potčinjena osoba bude silovana ili na neki drugi način primorana da uradi nešto protiv svoje volje. Zbog toga, reči kao što su “Ne” ili “Stani” nisu pogodne kao sigurne reči jer će potčinjena osoba koja igra ulogu žrtve izgovoriti te reči kao deo scenarija. Idealna sigurna reč je reč ili kratka fraza (kao kajgana, na primer) koja inače ne bi bila izgovorena tokom sadomazohističke scene i kao takva skreće pažnju zbog svoje neskladnosti.
Neke osobe koje praktikuju BDSM koriste višestruke nivoe sigurnih reči. Na primer, “žuto svetlo” se koristi da se ukaže “približavaš se intenzitetu ili aktivnosti koju ne želim da doživim, molim te vodi ovu scenu u drugom pravcu ili smanji intenzitet” dok sigurna reč “crveno svetlo” znači “Molim te stani i oslobodi me ovog trenutka”.

U situacijama kada su usta potčinjene osobe začepljena ili na neki drugi način joj je onemogućeno da govori, da se ne bi remetila fetiš scena, neverbalni signal se koristi umesto sigurne reči. Karakteristično je ispuštanje zvonceta ili lopte ili ispuštanje tri krika u visokom tonu i brzo jedan za drugim.  
U teoriji, dominantna osoba je sposobna da ignoriše sigurnu reč. U stvarnosti, dominantna osoba koja stekne reputaciju o ignorisanju sigurnih reči ima velikih teškoća da nađe fetiš partnerku/a.

Adekvatna briga kod vezivanja je razboritost da bi se osigurale osobe od povreda. Pametno je i preporučivo da se prođe trening o prvoj pomoći za sve koje učestvuju. Za aktivnosti koje uključuju telesne tečnosti, higijenska predostrožnost se savetuje radi sprečavanja širenja seksualno prenosivih bolesti.

RAZNE PRAKSE

BDSM može da obuhvata i prakse kao što su erotsko udaranje, kao na primer bičevanje, privezivanje ili medicinska potčinjenost (potčinjena osoba se daje ponižavati kroz bolne medicinske postupke).
BDSM aktivnosti praktikuju osobe bez obzira na pol i seksualnu orijentaciju. Mnoge osobe praktikuju BDSM ekskluzivno u privatnosti i ne dele svoje sklonosti sa drugima. Neke osobe se pridružuju drugim osobama koje praktikuju BDSM. BDSM zajednica može da se posmatra kao subkultura u okviru mejnstrim društva. Biti uključen/a u BDSM ili u dominatno-potčinjen odnos u svakodnevnom smislu se obično smatra “životnim stilom”.
Po nekim izvorima procenjuje se da je postojanje BDSM prakse u zemljama kao što je Amerika negde između 5 i 10% odraslih osoba.

FIZIOLOŠKI ASPEKT

Na fiziološkom nivou, BDSM kao igra senzacija, često uključuje nanošenje bola, čak i bez stvarne povrede. To oslobađa endorfin, stvarajući osećaj uzbuđenja sličan onome nakon orgazma. Ovaj doživljaj je motivacija za mnoge u BDSM zajednici ali nije jedini faktor. Ustvari, velika manjina BDSM osoba (naročito one osobe koje uživaju u potčinjenosti) učestvuje u scenama u kojima ne dobijaju nikakvo fizičko zadovoljstvo da bi se omogućilo dominatnoj partnerki/u da zadovolji svoje želje ili fetiše.

U nekim vrstama BDSM-a, aktivna osoba (obično dominantna partnerka) izaziva senzacije kod pasivne osobe (obično potčinjena partnerka) lupkanjem, udaranjem, štipanjem, grebanjem noktima ili upotrebom raznih pomagala kao što su kožni pojasevi, bičevi, štapovi, noževi, vruć vosak, led, razne kvačice, itd.

Osećaj kad se osoba veže kanapom, lancima, kožnim pojasevima, lisicama ili drugim materijalima može biti deo iskustva i doživljaja. Pomagala koja se koriste u BDSM-u obuhvataju veliko šarenilo predmeta koji mogu biti specijalno dizajnirani ili obični predmeti koji se nalaze u kući.

Da bi BDSM bio doživljaj koji pruža zadovoljstvo, zavisi mnogo od kompetentne aktivne osobe i pasivne osobe koja treba da postigne ispravno stanje uma. Poverenje i seksualno uzbuđenje pomažu osobi da se pripremi za intenzivne senzacije. Neke osobe porede veštinu BDSM-a sa muzičkom kompozicijom i izvođenjem, gde je svaka senzacija kao muzička nota. Na isti način različite senzacije se kombiniraju na različite načine da bi proizvele totalni doživljaj.  

VAŽNE NAPOMENE

• BDSM može ali ne mora da sadrži seks u bilo kom obliku
• BDSM može ali ne mora da se sastoji od igranja uloga u seksualnom smislu
• Kakva je dominantna ili potčinjena osoba u svakodnevnom životu ne određuje uvek koje će uloge preferirati u BDSM-u, iako mnoge osobe pokazuju tendencije. Tako, često osobe koje pokazuju jednu stranu sebe svakodnevno, na primer na poslu, imaju jaku želju da iskazuju suprotno u svom seksualnom životu kao vid oslobađanja.
• BDSM često uključuje fetiše kao oblik psihološkog zadovoljstva
• Neke osobe koje praktikuju BDSM su poligamne ili su seksualno monogamne ali se upuštaju u neseksualne igre sa drugima  
• Dve osobe mogu da se upuste u BDSM u okviru odnosa koji inače nema dinamiku dominantno-potčinjenog odnosa  
• Kada postoji zlostavljanje u odnosu, dominantna osoba nije uvek ona koja zlostavlja  

U okviru BDSM-a postoje mnogi različiti tipovi odnosa. Svaki je važan onima koji ga žive. Takođe, svaki tip odnosa definišu osobe koje su uključene u odnos.

I)
Dominatno-potčinjeni odnos u spavaćoj sobi: predstavlja odnos koji podrazumeva razmenu moći samo tokom unapred dogovorenog mesta i vremena. Obično se spaja sa seksom ili nekim vidom BDSM-a. Ne postoji razmena moći van ovih scena. Najčešće se ova vrsta odnosa koristi da se već postojeći odnos učini interesantnijim. Za mnoge ovakva vrsta odnosa predstavlja prvi korak u BDSM svet i obično je u pitanju ljubavni partnerski odnos.

II)
Dominatno-potčinjeni odnos: Bez obzira na to da li je u pitanju 24/7 (24 sata dnevno, 7 dana u nedelji) odnos ili odnos na daljinu, ova vrsta odnosa se dešava i van spavaće sobe i unapred dogovorenih scena. Ova vrsta odnosa obuhvata više od seksualnog čina i može ali ne mora da uključuje ljubav između partnerki/a. Takođe, mogu ali ne moraju postojati granice u odnosu na aktivnosti koje se nameću potčinjenoj osobi. Faktor koji može da da odgovor na to da li neki odnos spada u ovaj tip odnosa je odgovor na pitanje ‘Ko ima poslednju reč u smislu odluke u većini situacija u svakodnevnom životu?’ U ovakvim odnosima fokus nije samo na igri već i na mentalnim aspektima razmene moći i služenja.

III)
Odnos gospodarica-ropkinja: Ovaj odnos je prilično redak i najčešće se pogrešno tumači i isključuje. U ovakvoj vrsti odnosa ropkinja daje potpunu moć dominantnoj osobi. I u ovom odnosu razmena moći je prisutna i van seksualnih radnji a razlikuje se po tome što potčinjena osoba ne može, niti postavlja ikakve limite dominantnoj osobi i najčešće nema sigurnu reč. Kao i u prethodnom tipu odnosa i ovde postoje pravila ponašanja, očekivanja i zadaci koji se traže od potčinjene osobe ali ovde oni mogu da pokriju mnogo više oblasti kao što je ton obraćanja, pokreti tela, spavanje i ishrana, itd.
U ovakvoj vrsti odnosa fokus je na uslugama koje pruža potčinjena osoba a ne seksualno zadovoljavanje. Ovakvi odnosi proizilaze iz potrebe da osoba služi ili bude poslužena. Potčinjena osoba želi da se potpuno odrekne kontrole i najsretnija je kad nađe odgovarajuću dominantnu osobu kojoj može da se potpuno preda. To ne znači da je potčinjena osoba nesposobna da se brine o sebi i da je ‘otirač za noge’ već sasvim suprotno. Potčinjena osoba mora biti sposobna i pouzdana. Ovaj odnos je više mentalan nego što je prethodni tip odnosa. Potčinjena osoba daje pristanak dominantnoj tako što stavlja okovratnik i ne mora da ponavlja stalno pristanak što se radi u prethodnim primerima odnosa. Takođe, ovaj tip najčešće nije baziran na ljubavnom odnosu.
Postoji i četvrti tip odnosa koji predstavlja kombinaciju različitih stvari pomenutih u drugom i trećem primeru.
Svaki od pomenutih primera sastoji se od varijacija koje uključuju učestalost, intenzitet i različite nivoe ali ono što im je svima zajedničko jeste da je dobrovoljni pristanak zajednički imenitelj.

Razlika između SM-a i zlostavljanja – proglas Mafije Lezbejski seks (Lesbian Sex Mafia (LSM)

SM: SM scena predstavlja situaciju koja je pod kontrolom. ZLOSTAVLJANJE: Zlostavljanje je situacija van kontrole.
SM:  Pregovori se dešavaju pre SM  scene da bi se utvrdilo šta se želi a šta ne. ZLOSTAVLJANJE: Jedna osoba odlučuje šta će se desiti
SM: Svesni pristanak je dat od strane svih učesnica. ZLOSTAVLJANJE: Pristanak nije dat niti je tražen.  
SM: Ona koja je *potčinjena* ima sigurnosnu reč koja joj dozvoljava da zaustavi scenu u bilo kom trenutku zbog psihičkih ili emotivnih razloga. ZLOSTAVLJANJE: Osoba ne može da zaustavi zlostavljanje.
SM: Sve koje učestvuju u SM sceni brinu o potrebama, željama i granicama drugih. ZLOSTAVLJANJE: Nikakva briga ne postoji za potrebe, želje i granice osobe koja se zlostavlja.
SM: Osobe u SM sceni vode računa da nisu pod uticajem alkohola Ili droga za vreme SM scene. ZLOSTAVLJANJE: Korišćenje alkohola i droge često prethodi zlostavaljanju.
SM: Nakon SM scene, osobe koje su učestvovale osećaju se dobro. ZLOSTAVLJANJE: Nakon zlostavljanja, osobe koje su učestvovale osećaju se loše.  
Mafija Lezbejski seks je grupa za lezbejke, biseksualne, heteroseksulane I transeksualne žene koje žele da istražuju SM, fetiše, BD i neobuzdano seksualno izražavanje na siguran, razborit, sporazumni i poverljivi način.

Priredila i prevela Lana
Izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/BDSM

Komentari
Dodaj Novi
Lepo objasnjeno za sve one koji osudjuju a nemaju
Petra 2010-11-23 14:39:06

Drago mi je sto se neko pozabavio ovom tematikom i objasnio o cemu se ovde
zapravo radi. Ja sam jedna od onih koji uzivaju u BDSM-u, a sigurna sam da ima
mnogo onih koji samo mastaju o ovome ali nemaju hrabrosti da ostvare svoje
fantazije.
Svakoj Domini treba njena submissivna polovina.
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."