You are here: Početna » Zdravlje » Egzistencija » Rak dojke i ginekološki rak
sreda, 15 jul 2020

Rak dojke i ginekološki rak

 

Istraživanja su pokazala da lezbejke i biseksualne žene ne idu redovno na ginekološke preglede. Većina smatra da su ginekološki pregledi važni samo u slučajevima kontracepcije i majčinstva. Strah od lezbofobične reakcije zdravstvenih radnika/ca i oklevanje da se podele ''privatne stvari" sa nepoznatom osobom takođe mogu imati uticaja. Mnoge organizacije se trude da podignu nivo svesti lezbejki i biseksualnih žena o važnosti odlaska na ginekološke preglede zbog prevencije tipova raka koji se češće javljaju u toj zajednici: rak dojke i rak materice. Ne postoji naučna saglasnost o potrebnoj frekvenciji preventivnih pregleda na rak pa ćemo pokušati da ilustrujemo različita i ponekad čak oprečna mišljenja, od medicinskih do aktivističkih stavova. Ali, jedno je sigurno: što se ranije rak otkrije, veće su šanse za izlečenje.

DOBIJANJE BRIGE KOJU ZASLUŽUJETE

KOJA VRSTA RUTINSKOG PREGLEDA VAM JE POTREBNA?

Treba da idete na preglede kao i svaka druga žena. Problem je što mi nemamo istraživanja koja bi nam pokazala da li nam je potrebno više ili manje nego drugim ženama. Dok ne dokumentujemo da su lezbejke izložene većem ili manjem riziku od različitih bolesti, treba da pratite iste rasporede pregleda kao što se preporučuje heteroseksualnim ženama. Možda će biti potrebno da vašu lekarku podsetite na sledeću činjenicu: nedavne studije su pokazale da ukoliko se nisu žalile na relevantne simptome, žene koje su u partnerskim vezama sa ženama nisu pregledane na uobičajne infekcije kao što su bakterijska vaginoza i klamidija.

Pregled na seksualno prenosive bolesti:

Uvek kada imate novu partnerku i pre nego što sa partnerkom razgovarate o upražnjavanju sigurnog seksa.

PAP brisevi:

Počnite sa pregledima u osamnaestoj godini ili kada postanete seksualno aktivne. Radite PAP testove jednom godišnje dok ne uradite uzastopno 3 negativna, a pošto se posavetujete sa svojom lekarkom o faktorima rizika, možete nastaviti raditi PAP test svake 2-3 godine. Imajte na umu da nedavna istraživanja pokazuju da žene mogu dobiti nove vrste humanog papiloma virusa od novih partnerki, pa nova partnerka može biti razlog da se vratite na PAP testove jednom godišnje.

Mamografije:

Radite mamografije svake dve godine počev od četrdesete godine i svake godine posle pedesete godine. Jednom godišnje idite na pregled dojki počev od tridesete godine. Posavetujte se sa svojom lekarkom ako je bilo slučajeva raka dojke u vašoj porodici (majke i sestre) i naročito ako su se pojavili pre njihove pedesete godine. Budite u toku sa objavljenim istraživanjima kojа se tiču lezbejki. Možda će se pokazati da lezbejkama trebaju češći pregledi.


Pratite objavljenje tekstove o potrebnoj frekvenciji ostalih pregleda. Zapamtite da vam trebaju češći pregledi ako pušite ili ako ste gojazne.

Nacionalni centar za unapređenje ženskog zdravlja Univerziteta u Vašingtonu

Cilj ove ogranizacije je da unapredi višestruke aspekte ženskog zdravlja u severozapadnom pacifičkom regionu SAD. Njihovih pet ključnih ciljeva poboljšanja zdravstvene zaštite siromašnijih žena su povećanje resursa dostupnih lekarima/kama, edukovanje žena o pitanjima važnim za siromašnije zajednice, povećanje profesionalne obuke u oblasti ženskog zdravlja, poboljšanje koordinacije istraživanja i mogućnosti u regionu, podrška akademski obrazovanih žena u medicinskim naukama.
www.depts.washington.edu/uwcoe/

RAK DOJKE JE NAJČEŠĆI TIP RAKA KOD ŽENA

Rak je drugi glavni uzrok smrti u Evropi, posle bolesti krvnog sistema. Jedan od tri muškarca i jedna od četiri žene biće direktno pogođeni rakom do svoje sedamdesetpete godine. Rak debelog creva je najčešći tip raka za celu populaciju, ali pojava najčešćih tipova raka veoma se razlikuje u zavisnosti od starosti i pola.

Rak dojke je najčešči rak kod žena. Muškarce češće pogađaju svi drugi tipovi raka.


Član 9.
Redovno radite bris grlića materice. Učestvujte u organizovanim programima pregleda za rak grlića materice. U mnogim zemljama u razvoju, grlić materice je jedno od najčešćih mesta za rak i čini oko 25% svih slučajeva raka kod žena. Bolest je manje zastupljena u industrijskim društvima.

Član 10.
Redovno idite na preglede grudi. Učestvujte u organizovanim programima pregleda dojki imate ako više od pedeset godina. Da bi se smanjila smrtnost od raka dojke u Evropskoj uniji pažnja mora biti fokusirana na sekundarnu prevenciju kroz rano otkrivanje. Opšti cilj ranog otkrivanja je identifikovanje raka dojke kada je manji i u ranom stadijumu.

Iz Evropskog pravilnika za borbu protiv raka – za žene

ŠTA NAM MOŽE DONETI SAMOPOMOĆ? VRATIMO SE NA OSNOVE!

U većini država širom sveta, 90% žena same otkrivaju svoje tumore. Daleko od toga da je to loša vest, to je ohrabrujuće pošto je opipavanje lako obaviti, jeftino je i bezopasno. Međutim, u modernoj medicini, opipavanje se više ne uči. Vratimo se na osnove, na svoje dve ruke ili četiri ako tako više volite. Samo-pomoć pristupa problemu na kolektivan način. Ako smo same, bićemo brzo preplavljene obimom zadataka i bićemo obeshrabrene bespomoćnošću ili zavisnošću od lekova i farmaceutskih lobija. Ekološki napredak ne bi postojao da nije bilo snažnog delovanja zajednice. Uprkos izazovu, ne bi bilo napretka u lečenju raka kod žena da nije bilo novog pokreta pregrupisavanja zdravlja, solidarnosti među zdravstvenim radnicima/cama i ženama koje se bore za svoju autonomiju i kvalitet svojih života. Lezbejke igraju važnu ulogu u zdravlju svoje zajednice i svih žena.
Rina Nisim

RAT PROTIV ŽENA

U 90% SLUČAJEVA RAK DOJKE JE PROUZROKOVAN UTICAJEM ŽIVOTNE SREDINE

''Često sam govorila: 'Svejedno da li ste žena sa jednom dojkom, bez dojki ili sa dve dojke – ovo je borba u kojoj su potrebne dve pesnice.' '' Kada govori o raku dojke, Rina Nisim voli da citira Belu Abzurg, bivšu predsednicu Ženske organizacije za životnu sredinu i razvoj. Naturopatkinja (terapeutkinja koja se bavi naturopatijom – prirodnim lečenjem) i ko-osnivačica Ženskog zdravstvenog centra u Ženevi, Rina Nisim je autorka nekoliko knjiga o ženskom zdravlju. Ona je članica švajcarske lezbejske organizacije Lestime.

Danas, većina žena ne boluje i ne umire od SARS-a ili ptičjeg gripa, već od ginekoloških tumora i raka dojke. Posle kardio-vaskularnih bolesti, ovi tipovi raka su najveći uzroci smrtnosti kod žena. Kada sam počela da radim kao bolničarka, a zatim i kao naturopatkinja, od raka dojke je obolevala jedna od trideset žena. Danas, jedna od deset je pogođena u Evropi i čak jedna od osam u SAD. Ova okrutnost liči na rat protiv žena. Danas ne obolevaju samo žene starosti od 45 do 55 godina već i mlađe žene. Žene iz siromašnih zemalja i zemalja u razvoju su naravno takođe ugrožene ovim tipovima raka. Zapadno društvo je u velikoj meri izvezlo svoje neželjene otrove, od kojih su neki kancerogeni iznad prihvatljivih granica. Ovo je slučaj sa cigaretama, pesticidima kao što je DDT, otpadom koji sadrži dioksin i nuklearnim otpadom. Neke od najbogatijih zemalja izvode nuklearne testove u Polineziji, na Maršalovim ostrvima i čak u pustinji Sahare bez brige o dobrobiti lokalnog stanovništva. Ove pogođene zemlje se zatim pozivaju da kupe skupe lekove, koje prodaju zemlje zagađivači, da leče svoje ljude.

Hitna potreba za ginekološkim zdravljem lezbejki

Kao lezbejke, da li smo mi takođe pogođene ovim tipovima raka? Jedan od razloga za povećanom učestalošću ovih bolesti povezan je sa produženom upotrebom hormona. Naravno, lezbejke su takođe pogođene jer iako ne uzimaju kontraceptivne pilule, podložne su uzimanju hormonskih zamena tokom menopauze. Hormoni se takođe mogu naći u hrani, kao što je piletina i teletina, iako su oni zabranjeni u Evropi. Otrovne supstance takođe se mogu pronaći u vodi koju pijemo, kao i u neorganskom povrću, pretežno u obliku pesticida i ksenoestrogena. Većina žena, hetero ili homoseksualnih, nije željno ginekoloških kontrola. Korišćenje kontraceptivnih sredstava, međutim, zahteva redovnije ginekološke kontrole heteroseksualnih žena. Lezbejke često imaju više problema da nađu lekare/ke koji će im pružiti saosećajnu i bezuslovnu brigu, naročito oko pitanja zašto ne uzimaju pilulu. Najzad, ginekološki pregledi mogu se doživeti kao invazivni i nasilni. Studije o zdravlju lezbejki bi bile veoma korisne. Jedinu nama dostupnu studiju uradila je Mari Lu Baldači iz lezbejske organizacije CEL iz Marseja, u Francuskoj. Zbog gore navedenih razloga, lezbejkama se često dijagnoza postavi suviše kasno. Jedini tip raka koji se može preventivno dijagnostikovati je rak grlića materice. Taj pregled je, kao što je slučaj i sa drugim tipovima raka, manje dostupan lezbejkama i ženama iz siromašnih zemalja. Lečenje koje sledi je, prema tome, često traumatično. Industrija raka je u punom razvoju. Kao dodatak operaciji, koja je srećom sve manje i manje radikalna, sada nam se nude predozirani i skupi lekovi. Industrija perika je takođe profitirala zbog gubitka kose posle lečenja, kao i industrija proteza, naročito posle raka dojke. Najironičnija od svih ''prodaja posle'' je rekonstrukcija dojke, kada nam plastični hirurzi/škinje predlažu lepše grudi od onih koje nam je priroda dala, čak i ako to sa sobom nosi rizik od potencijalnog vraćanja bolesti. Mi još uvek insistiramo na banalizaciji nasilja kojem su žene izložene – fizičko nasilje koje nije samo posledica bolesti, već i lečenja i uništavanja slike o sebi (premor, gubitak kose, gubitak dojki, itd.). Čak i ako su molekuli antimitotika dobri, hemoterapija je u celini loš tretman. Zašto se češće ne nudi primarna hemoterapija – tj. pre operacije, da bi se smanjila veličina tumora i, na taj način, minimiziralo buduće lečenje i testirala njena efikasnost? Zašto ne ostavimo vremena pre lečenja da povećamo imunološku zaštitu, uzimajući u obzir jake i slabe strane koje mogu doprineti izbegavanju pogoršanja ranije postojećih bolesti? Dopunski lekovi su odlična alternativa srednjeročnim i dugoročnim tretmanima, suprotno alopatiji (moderna zapadnjačka medicina) koja samo predlaže preglede. Dopunske terapije, kao što su antrozofija i Solomidovi proizvodi, su kao i njihovi osnivači Tuberi i Belgjanski, ne samo nepoznate većini ljudi već su često i inkriminisane, kao što je slučaj u Francuskoj. Njihovi predlozi su ipak interesantni. Ovi istraživači omogućili su Evropi da otkrije afričke biljke kao što je desmodium – stimulans imunološkog sistema i funkcije jetre. Oni su takođe radili sa škorpionima i biljkom ginko biloba – jedinom životinjom i biljkom koje su preživele Hirošimu i njeno kancerogeno uništenje.

Važnost uticaja životne sredine

Najbolji pregledi i najbolji tretmani ne zamenjuju prevenciju. Ovo znači da moramo ozbiljno da uzmemo u obzir uticaj životne sredine pošto se zna da je 90% slučajeva raka dojke izazvano tim faktorom. Umesto toga, farmaceutske industrije se koncentrišu na genetska istraživanja, koja su sigurno mnogo unosnija. Zašto se vlade i fondacije isključivo koncentrišu na finansiranje mamografija, koje samo hrane industriju raka? Poznato je da mamografije nisu vrlo pouzdane za žene ispod pedesete godine. Moguće je rano otkriti male tumore, ali nije sigurno da li su maligni. Na primer, mikro-kalcifikacije su često znak procesa razgradnje. Prirodni proces razgradnje tumora takođe može biti zatvaranje tumora u cistu. Posle autopsija na starijim ljudima, pronađen je određeni broj cističnih tumora koji nisu bili uzrok smrti. Da su ovi ljudi bili dijagnostikovai i lečeni, možda bi ranije umrli. Snimanje mamografija, ako se radi prečesto, takođe može biti blago kancerogeno zbog rendgenskog zračenja. Zbog toga se sada predlaže da se programi snimanja rade svake dve umesto svake godine. Skeptično, farmaceutska industrija predlaže hormone, rano snimanje, biopsije i predozirane tretmane, donoseći ženama sveobuhvatni premor. Neke od ovih žena ne umiru zbog raka dojke, već zbog nasilnosti lečenja.

Prevencija

U domenu stvarne prevencije, od suštinskog značaja je razgovarati o štetnim posledicama grudnjaka sa žicama koje drže grudi, koji presecaju limfnu cirkulaciju prema pazuhu i sprečavaju ga da ''diše''. Hajde da koristimo meke i elastične grudnjake, ili još bolje da ih uopšte ne koristimo sem ako nemamo veće grudi. Hajde da izbegavamo dezodoranse koji zatvaraju pore pazuha, jednog od važnih područja limfne drenaže. Masaže dojki su veoma korisne ne samo zbog drenaže dojke već i zbog toga što stimulacija bradavica, na primer, izaziva sekreciju oksitocina, potpomažući prirodnu stimulaciju. Takođe treba raditi na držanju da bi se izbeglo opuštanje dojki. Pevanje, sportovi i drugi različiti pristupi rada na držanju tela mogu biti vrlo korisni. Nije moguće pričati o prevenciji bez spominjanja važnosti zdrave ishrane. Od doktorke Kousmin do doktora Senjalea, razvijan je princip ishrane organskom hranom, naročito povrćem. U preventivnom smislu, neophodno je razumeti da tumor, čak i ako je benigni, treba lečiti. Prečesto mislimo da je benigni tumor ništa, a da je maligni tumor... pa, smrt. Sve bolesti su način na koji telo pokušava da povrati ravnotežu kada se suoči sa stresom. Ako ovo možemo da uzmemo u obzir, onda možemo i da poboljšamo naše zdravlje. U naturopatiji se u obzir uzima emocionalna i hormonska ishrana kao i uticaj životne sredine. Najzad, od suštinskog značaja je ne prepuštati se bolesti i ogromnom stresu koji izaziva izolacija.

Lestime: www.lestime.ch
Lestime radi na prepoznavanju prava lezbejki na društvenim, kulturnim i političkim nivoima u Švajcarskoj. To je takođe i dokumentacioni centar koji isključivo radi sa temama koje se tiču ženske homoseksualnosti. Jednom mesečno pruža pravne savete kao odgovore na sva pitanja u vezi sa homoseksualnošću.


Sa engleskog prevela: Danijela Živković
Izvor: doc.ilga.org download (1.4MB)

Komentari
Dodaj Novi
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."