You are here: Početna » Saznajte Više » Međunarodni skupovi » Izveštaj sa IGLYO seminara "Overcoming Homophobia"
sreda, 29 jan 2020

Izveštaj sa IGLYO seminara "Overcoming Homophobia"

 

Od 15. do 22. juna 2003. godine u Budimpešti je, u organizaciji IGLYO-a održan seminar ‘Overcoming Homophobia’.

 


Na seminaru je učestvovalo 35 predstavnica/ka omladinskih, studentskih i LGBT organizacija[1] i nezavisnih aktivistkinja i aktivista.

Tema konferencije ‘Overcoming Homophobia’ – bila je potraga za metodima, taktikama i trajnim rešenjima za prevazilaženje homofobije, na svim nivoima društva.

 

# Metod – manje radne grupe koje su imale za zadatak da obrađuju isti fenomen, njegovo ispoljavanje kroz različite institucije i aspekte društva. Posle rada u grupama, diskutovali smo o zaključcima do kojih bi došli, komentarisali, navodili primere…

Četiri predavanja su održali gosti seminara – Denis van der Vur (COC Holandija), Solimar Ildiko (Hatter, Mađarska); Lila Farkas (Helsinski komitet, Mađarska), i Rui Gomes - tutor Evropskog omladinskog centra (EYCB) - o zahtevima koji su postavljeni institucijama zemalja članica Evropske Unije, zakonima koji su usvojeni a odnose se na LGBT ljudska prava, i očekivanja pretpostavljenih zakonodavstvima zemalja članica Saveta Evrope.

 

# Rad na seminaru bio je kontinuiran, teme su direktno bile nadovezivane jedna na drugu, tako da je moj utisak da smo u jednom smislu dodirnuli sve postojeće izvore, institucije, društvene okolnosti i medijume širenja ‘negostoljubivosti’ mainstream društva prema LGBT populaciji.

# Definisali smo pojmove homofobije i internalizovane homofobije, heteroseksizma, rasizma; načine na koji oni nastaju, opstaju i kako se manifestuju u društvu. Radne grupe koje su formirane, bile su koncentrisane na identifikovanje izvora homofobije, i načine na koje se ona ispoljava - kroz medije, politiku, obrazovanje i kulturu i religiju.

Radne grupe su do kraja seminara radile u istom sastavu razvijajući strategije i konkretne akcione planove, neposredno kreirajući priručnik koji bi mogao imati praktičnu primenu.

Na diskusijama koje su sledile posle rada u grupama definisali/e smo obuhvatnu strategiju za prevazilaženje homofobije, kažem obuhvatnu, budući da smo se trudili/e da uključimo postojeće kulturne i društvene razlike.

Ono sto je jako zanimljivo je činjenica da, iako mi svi dolazimo iz društava koja se razlikuju u ekonomskom, političkom, kulturnom, istorijskom i tradicijskom smislu – problemi vezani za LGBT ljudska prava, predrasude, stereotipi, diskriminaciju zasnovanu na sexualnoj orijentaciji, i homofobiju, u svetlu svega prethodno navedenog su veoma slični.

Naravno da imam na umu činjenicu da su mehanizmi nastajanja predrasuda i stereotipa, i uopste neprihvatanja ‘drugosti’ univerzalni za sve ljudske zajednice, pa se u tom smislu ograđujem od donošenja bilo kakvih uopštenih zaključaka, osim onih koji predstavljaju moje viđenje stvari i interpretaciju.

Moj zaključak je da sva društva na neki način prelaze iste, iako u drukčijim društvenim okolnostima, korake u zalaganju za LGBT ljudska prava, za suzbijanje homofobije i diskriminacije.Ono što predstavlja presudnu razliku je vremene (u smislu trajanja) koje je određeno društvo posvetilo datom problemu i ekonomsko-političkom kontekstu u kome se taj proces odvija.

 

# Diskutovali smo o problemima socijalne politike/socijalnih politika, tretmanu koji LGBT populacija ima ako se uzmu u obzir institucije državnog aparata koje su heterocentrične. Radne grupe u kojima smo definisali probleme socijalnih politika bile su napravljene tako da su u svakoj grupi bili predstavnici/e istog geografskog regiona. Ta podela, iako sasvim razumljiva, delovala je poražavajuće jer je grupa Balkan

imala najviše da radi – a i to je sasvim razumljivo.

Zapad (ostatak Evrope ma gde on geografski bio) je uistinu “Zapadnije”!

# Održano je četiri radionice o veštinama rešavanja konflikata, zagovaranju i lobiranju za LGBT ljudska prava i fundraising-u; i tri radionice o načinima na koje se mogu upotrebiti mediji, obrazovni sistem, i kultura i religija u cilju prevazilaženja homofobije i senzibilisanja mainstream društva.

 

# Organizovale smo “Ženski prostor”, koji smo ispunile radionicom o sigurnijem lezbejskom seksu, razgovarale o modelima (ponašanja, lepote, odevanja….) i očekivanjima koja su nametnuta ženama, i s tim u vezi o problemima sa kojima se lezbejke susreću budući da se, u većini slučajeva, ne uklapaju u opšteprihvaćeni model.

 

# U cilju upoznavanja rada organizacija koje učesnici/e predstavljaju (budući da vreme za explicitno predstavljanje organizacija nije bilo u planu dnevnih aktivnosti), bila je organizovana izložba propagandnih materijala; to vreme smo takođe iskoristili kao trans-kulturno veče – predstavljajući pića i hranu zemalja iz kojih dolazimo.

 

# Tim IGLYO-a koji je osmislio seminar se uistinu potrudio da sve sjajno funkcioniše. Kroz nebrojeno mnogo igara, 'organizovanog' slobodnog vremena i sjajan metod rada učesnici/e su se bolje upoznali, ili tačnije rečeno – zbližili/e, tako da je pravo zadovoljstvo bilo raditi.

 

J.N.Č.

 


[1] Austrija (AIESEC), Albanija (CRCA), Belgija, Belorusija (Belarussian Lambda League), Bugarska (BGO Gemini), Česka (STUD Brno), Francuska (Moules-Frites), Italija (A.GE.D.O.), Latvija (National Youth Council of Latvia), Makedonija (Centre for Civil and Human Rights), Malta (Malta Gay Rights Movement), Moldavija (Information Centre ‘GenderDoc-M’), Holandija (Radar, the Rotterdam Anti-discrimination action council; ESIB i ECOSY – Young European Socialists), Poljska (Campaign Against Homophobia), Republika Irska (Union Of Students), Rumunija (ACCEPT i The National Council for Combating Discrimination), Rusija (Rusian National GLBT Center ‘Together’), Slovačka (C.A.ODYSEUS), Slovenija (Out in Slovenia i LeGeBiTra), Španija (Gehitu), Srbija i Crna Gora (Gayten, Labris), Švedska (RFSL Ungdom), Turska (KAOS GL), Ukraina (Informational and educational center “Women’s Network”), Velika Britanija (ESIB – The National Unions Of Students in Europe).

Komentari
Dodaj Novi
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."