You are here: Početna » Saznajte Više » Međunarodni skupovi » Izveštaj sa Regionalnog foruma u Sarajevu
sreda, 29 jan 2020

Izveštaj sa Regionalnog foruma u Sarajevu

charshija”Promovisanje demokratskih praksi na Balkanu kroz unaprijeđenje odgovornosti vlada, učešće građana i anti-diskriminacijske politike”

U Sarajevu se, u periodu od 13. do 14. novembra, 2008. godine, održao Regionalni forum koji je ujedno predstavljao i završetak projekta ”Promovisanje demokratskih praksi na Balkanu kroz unaprijeđenje odgovornosti vlada, učešće građana i anti-diskriminacijske politike”. Učesnice/i foruma bile/i su predstavnice/i nevladinih organizacije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije (Global rights, B.a.B.e., Helsinški odbor za ljudska prava, Glas razlike, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Centar za ljudska prava…). Glavna tema foruma je bila odnos organizacija civilnog društva i državnih institucija kao i saradnja i uticaj koji nevladine organizacije imaju u procesima evropskih integracija. Tako su neke od tema bile:

•    usvajanje antidiskriminacionih zakona (iskustva, sličnosti i razlike)
•    trendovi razvoja (ne)demokratije u zemljama regiona
•    efekti strategija OCD - uloga mreža, odbora i sporazuma OCD sa državom – prednosti i nedostaci, iskustva iz regiona
•    izazovi i mogućnosti za djelovanje OCD u procesu pridruživanja EU u zemljama regiona
•    saradnja sa državnim i EU institucijama
•    značaj i mogući oblici saradnje OCD na nivou regiona
•    zajednički nastup OCD regiona prema državnim i evropskim institucijama – regionalne inicijative


Tokom dvodnevnog foruma puno se diskutovalo i o izazovima koje sa sobom nose procesi evropskih integracija u smislu finansiranja, predpristupnih fondova EU, tj. o potrebama da nevladine organizacije moraju raditi na podizanju svojih kapaciteta u pogledu znanja o Evropskoj uniji, pregovaračkim procesima, usklađivanju domaćih zakonodavstva sa regulativama EU.

Sve/i prisutne/i su se složile/i da je, u procesima približavanja EU, neophodan snažniji zajednički angažman organizacija civilnog društva, zasnovan na međusobnoj razmeni iskustava i informacija, monitoringu donesenih zakona, javnih politika i procesa pristupanja EU.

Takođe, konstatovalo se da je od ključnog značaja otvaranje institucija vlasti prema akterima civilnog društva i spremnost vlasti da prihvati organizacije kao ravnopravne partnere. Zbog toga je neophodno stvoriti i institucionalni okvir za sprovođenje konsultacijskog procesa (tamo gde ne postoji, tj. u BiH i Srbiji) a koji bi obezbedio učešće predstavnika/ca nevladinih organizacija, građana/ki, stručnjaka, sindikata i zainteresovane javnosti u kreiranju i sprovođenju zakona, reformi, politika i strategija koje su preduslov ukupnom napretku zemalja regiona. 

Dragana Vučković
Komentari
Dodaj Novi
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."