You are here: Početna » Saznajte Više » Međunarodni skupovi » Regionalni konsultativni sastanak bivših učesnica i učesnika IHRTP-a
sreda, 05 avg 2020

Regionalni konsultativni sastanak bivših učesnica i učesnika IHRTP-a

equitasRegionalni konsultativni sastanak bivših učesnica i učesnika IHRTP-a (Međunarodnog treninga iz oblasti ljudskih prava) koji se u organizaciji Equitas-a (Međunarodnog centra za edukaciju o ljudskim pravima) svake godine održava u Kanadi

Regionalni konsultativni sastanak održan je u periodu od 12. do 14. septembra, 2008., u Kišinjevu, Moldavija, za učesnice i učesnike IHRTP-a iz regiona centralne i istočne Evrope i centralne Azije.

Sastanku je prisustvovalo 17 učesnica/učesnika iz Kazahstana, Gruzije, Kirgistana, Uzbekistana, Ukrajine, Tadžikistana, Moldavije, Jermenije, Azerbejdžana, Albanije i Srbije (Labris). 
Sve/i učesnice/i su aktivistkinje i aktivisti u oblasti ljudskih prava, sa fokusom na ženska prava, LGBT prava i prava ruralnih zajednica.

Sastanak je organizovan u cilju “evaluiranja uticaja IHRTP-a i follow-up aktivnosti, evaluiranja relevantnosti IHRTP-a za edukaciju iz oblasti ljudskih prava, ispitivanje potreba učesnica/ka za treninge iz oblasti ljudskih prava sa fokusom na ženska prava, LGBT prava i prava ruralnih zajednica, identifikovanja ideja učesnica/ka i mogućnosti za potencijalno umrežavanje i zajedničke aktivnosti i utvrđivanja uloge koju učesnici IHRTP-a i EQUITAS mogu da imaju u postizanju pozitivne društvene promjene kroz aktivnosti edukacije iz oblasti ljudskih prava”. 

Prvi dan sastanka je bio posvećen upoznavanju učesnica/ka, podjeli u male grupe po oblasti rada učesnika (grupa koja se bavi LGBT pravima, grupa koja se bavi ženskim pravima i grupa koja se bavi pravima lokalnih seoskih zajednica). Zadatak svake grupe bio je da, u odnosu na temu i region iz kojeg učesnice/i dolaze, identifikuje stanje ljudskih prava i glavne probleme, faktore koji doprinose tim problemima, šta međunarodne organizacije rade po tom pitanju u regionu i koje aktivnosti mi smatramo da je potrebno preduzeti kako bi se riješili ti problemi.

Nakon što je svaka grupa predstavila svoje zaključke, pristupilo se ukrštanju podataka po grupama, sa ciljem identifikovanja zajedničkih tačaka i zaključaka koje su iznijele sve tri grupe. Neki od zajednički identifikovanih problema i faktora koji doprinose problemima u ostvarivanju ljudskih prava su: nedostatak znanja i informacija, slab pristup informacijama, predrasude, stereotipi i patrijarhalne vrijednosti, nedostatak spremnosti ljudi da se uključe u aktivizam, itd. Neke od aktivnosti koje su sve grupe identifikovale kao važne u cilju suočavanja sa ovim problemima su: podrška, edukacija i informisanje zajednice (LGBT, žene, lokalne zajednice) edukacija o ljudskim pravima namijenjena različitim stručnjacima iz oblasti zdravstva, školstva, sudstva, policije, mas medija, itd, jačanje kapaciteta lokalnih NVO-a za ljudska prava za sprovođenje edukacije o ljudskim pravima, itd.

Na osnovu dobijenih rezultata razgovarale/i smo o kulturi ljudskih prava, tj. koji su elementi neophodni za uspostavljanje kulture ljudskih prava i kako edukacija koju sprovodimo utiče na izgradnju te kulture.

Drugi dan sastanka počeo je istraživanjem uticaja i  relevantnosti IHRTP-a za edukaciju o ljudskim pravima, tj. za rad naših organizacija u oblasti ljudskih prava. Uticaj i relevantnost IHRTP-a smo ispitivali na ličnom i organizacijskom planu, kao i na planu eventualnog uticaja na promjenu kod naših ciljnih grupa.
Nakon ovoga uslijedila je prezentacija materijala i publikacija organizacija učesnica sastanka. Naročito je interesantna bila prezentacija animiranih video radova o aktivnostima organizacija (Labrys Kirgistan).
Drugi dan je nastavljen ekskurzijom van grada, organizovanom od strane domaćica sastanka (Ruralna i socijalna inicijativa, Moldavija). Izlet je podrazumijevao obilazak grada busom, kao i obilazak stare pravoslavne crkve izgrađene u stijeni. Izlet je završen zajedničkom večerom u restoranu u centru grada u kojoj smo uživali u specijalitetima moldavske kuhinje.

Treći dan sastanka je donio najviše mogućnosti za umrežavanje i razgovor o eventualnim zajedničkim aktivnostima. Nakon što je Equitas predstavio svoj novi petogodišnji program iz oblasti edukacije o ljudskim pravima GHREP (Program globalne edukacije iz oblasti ljudskih prava), u malim grupama smo razmišljali o eventualnim zajedničkim aktivnostima koje bi mogle biti realizovane u sklopu GHREP-a. Grupe su imale različite ideje i pravila različite planove za budućnost. Neki od planova su: treninzi o ljudskim pravima za aktivistkinje i aktiviste koji se bave ljudskim pravima, TOT-ovi za učesnice/ke IHRTP-a, ljetnji kampovi o ljudskim pravima, itd.
Dogovor na kraju sastanka je da ćemo ostati u kontaktu i komunikaciji kako bismo nastavili da istražujemo mogućnosti i strategije dalje saradnje i umrežavanja.
Utisak je da je sastanak bio veoma koristan na nekoliko nivoa – informisanja, razmjene ideja, znanja i vještina i istraživanja mogućnosti dalje saradnje među prisutnim organizacijama.


Beograd 16.09.2008.

Komentari
Dodaj Novi
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."