You are here: Početna » Saznajte Više » Međunarodni skupovi » Izveštaj sa seminara „Izazovi i mogućnosti u procesuiranju predmeta nasilja nad ženama“
sreda, 05 avg 2020

Izveštaj sa seminara „Izazovi i mogućnosti u procesuiranju predmeta nasilja nad ženama“

ir-logoSeminar „Izazovi i mogućnosti u procesuiranju predmeta nasilja nad ženama“ održan je 8. i 9. maja od strane Interights-a, međunarodne organizacije koja se bavi unapređivanjen ljudskih prava širom sveta (www.interights.org). Dvodnevni seminar je organizovan u prostorijama Interights-a u Londonu i bile su pozvane advokatice i pravnice iz bivših sovjetskih republika i Balkana koje  rade sa ženama koje su preživele nasilje, i koje pripremaju predstavke za Evropski sud za ljudska prava, ukupno 14 pravnica i advokatica.

Prvog dana seminara bile su prezentacije učesnica o nasilju u porodici, seksualnom nasilju i seksualnom uznemiravanju. U sesiji koja se odnosila na nasilje u porodici posebno smo obratile pažnju na to kako nacionalna zakonodavstva definišu nasilje u porodici, inkriminizaciji dela, olakšavajućim i otežvajućim okolnostima, merama zaštite,  tumačenju nacionalnih sudova, naknadama nematerijalne i materijalne štete, kao i ograničenjma i preprekama u procesuiranju predmeta nasilja u porodici.

Jedna od prepreka i izazova u procesuiranju predmeta nasilje u porodici većini učesnica seminara su neefikasnost i stereotipi zaposlenih u sudovima i centrima za sociajlni rad. Advokatica iz Zagreba je zbog neprofesionalnog rada Centra za socijani rad krivično tužila tu ustanovu,  taj predmet je još uvek u radu. Takođe, postoji i predmet Evropskog suda za ljudska prava gde je jedna englska porodica tužila Ujedinjeno Kraljevstvo jer Centar za socijalni rad u njihovom predmetu nije radio profesionalno i efikasno.

Zanimljiva i važna informacija je bila  kratka prezentacija o pravnim razlozima i mogućnostima da se naročito teški i brutalni predmeti nasilja u porodici tretiraju kao tortura.
Takođe, meni lično je bilo važno da sud, prema hrvatskom zakonu o nasilju u porodici, izriče meru zaštite u roku od 24h. Kao i u praksi naših sudova, sam postupak nije tako efikasan,ali ova brzina u izricanju mere zaštite, ipak pruža veću zaštitu ženama.

U sesiji koja se odnosila na seksualno nasilje, učesnice su diskutovale o silovanju, silovanju u braku i trgovini ženama. Poseban osvrt je dat zakonskim definicijama, prihvatljivosti dokaznih sredstava, svedočenju žrtava i teškoćama koje ih prate, stereotipima i predrasudama koje prati procesuiranje ovih predmeta, kao i uspešnim suđenjima.

U sesiji o seksualnom uznemiravanju razgovarale smo o predmetima iz oblasti radnog prava i naknade nematerijalne i materijalne štete, diskriminaciji na poslu, Prokokolu 12 Evropske konvencije o zabrani diskriminacije, i ograničenjima u procesuiranju predmeta seksualnog uznemiravanja.

Inače, prevnice/i iz Interights su nam naglasile/i da je Protokol br. 12. o opštoj zabrani diskriminacije, odličan pravni osnov za predstavke Evropskom sud u Strazburu, a koje se odnose na seksualno uznemiravanje i sve druge oblike diskriminacije. Isto tako smo zaključile da bi, predstavke o seksualnom uznemiravanju mogle da se upute Evropskom sudu, iako nisu izcrpljena sva raspoloživa pravna sredstva u nacionalnom zakonodavstvu, jer ta limitirana sredstva nisu nimalo efikasna.

Drugog dana su, takođe, bile prezentacije učesnica o izazovima i preprekama u praksi i prosesuiranju predmeta nasilje nad ženama, naročito o pravu na pravično suđenje, besplatnoj pravnoj pomoći, merama zaštite i njihovoj efikasnosti, ulogama Ustavnog i Vrhovnog suda u predmetima nasilja nad ženama. U popodnevnoj sesiji radile smo u grupama, analizirale i diskutovale o hipotetičkim slučajevima koji su se odnosili na nasilje u porodici, seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje.

Formalnih zaključaka sa seminara nije bilo, već dogovora o budućoj saradnji i pravnoj pomoći oko pisanja predstavki Evropskom sudu u Strazburu, a koje se odnose na nasilje nad ženama. Interights, je već asistirao u nekoliko predmeta tj. predstavki Sudu, i njihovi pravnići žele da nastave saradnju u regionu.

Ono što je naročito važno su materijali koje smo dobile, kratak opis  predmeta pred Evropskim sudom o nasilju nad ženama, kao i pred Inter-američkom komisijom za ljudska prava ( www.cidh.org), CEDAW Komitetom (www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm)
i Komitetom protiv torure (www.unhchr.ch/html/menu2/6/cat/index.html)

Kratke biografije i spisak učesnica, ako i materijali sa seminara su  dostupni u fascikli pravnog tima.


Diana Miladinović

Beograd, 14. maj
Komentari
Dodaj Novi
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."