You are here: Početna » Labris » Publikacije » Labris novine
petak, 06 avg 2021

Labris novine

Ovde su izložene lezbejske novine Labris. Date su u pdf formatu, jer su ti fajlovi zgodni za downloadovanje - tako da ne morate novine da čitate online.
Da biste mogle da gledate fajlove potrebno je da imate program Acrobat Reader.
Drage naše cyber lezbejke, dvobroj Labris novina 14-15 je postavljen

eksperimentalno PHP kodu, za razliku od svih prošlih brojevakoji su postavljeni u PDF formatu.

 


Labris broj 3 (117KB)

Labris dvobroj 4-5 (105KB)

Labris dvobroj 6-7

podeljen je u dva dela:
6-7a (535KB)
6-7b (994KB)

Labris dvobroj 8-9 podeljen je u tri dela:
8-9a (1,08MB)
8-9b (696KB)
8-9c (430KB)

Labris dvobroj 10-11 je podeljen u pet delova kako bi se lakše i brže download-ovao:
10-11a (275KB)
10-11b (294KB)
10-11c (320KB)
10-11d (340KB)
10-11e (488KB)
Labris broj 12
Labris novine broj 12-13

Prvi deo pdf (1mb)

Drugi deo pdf (899 kb)

Treći deo pdf (1,16 mb)

Četvrti deo pdf (745 kb)


Labris broj 13 sadrži puno slika, pa je podeljen u četiri dela kako bi se lakše i brže download-ovao:
13a (1MB)
13b (899KB)
13c (1,16MB)
13d (745KB)
Labris broj 19-20 (1,2MB)

Labris novine broj 25

 

labris novine 25

 

 

 

 

download

 

Labris novine broj 24

novne24.naslovnadownload pdf (7MB)

Labris novine 23

labris novine23Labris novine broj 23

download pdf (1.3 mb)

Labris novine - 022 vanredno izdanje


Opširnije...