You are here: Početna » Labris » Publikacije » Izdanja » Treći glas - Coming out i lezbejke u Srbiji
nedelja, 16 dec 2018

Treći glas - Coming out i lezbejke u Srbiji

treci glasAutorka:Sunčica Vučaj
Uredila:Radenka Grubačić
Tehničko uređenje, prelom i dizajn korica: Adorjan Kurucz
Fotografija: Biljana Stanković Lori (kovčežić za radionicu o coming outu)
Lektura i korektura:Radenka Grubačić
Štampa:Standard 2, Beograd
Tiraž: 1000
Beograd 2009.
Izdavanje ove publikacije pomogao je SIGRID RAUSING TRUST

Download pdf (500kb)