You are here: Početna » Labris » Publikacije » Izdanja » Govor mržnje prema lezbejskoj i gej populaciji u elektronskim medijima
utorak, 19 feb 2019

Govor mržnje prema lezbejskoj i gej populaciji u elektronskim medijima

Govor mržnje je kontraverzni termin za govor koji ima nameru da degradira, zastraši ili podstiče nasilje ili radnje štetne po osobu ili grupu osoba na osnovu rase, roda, uzrasta, etničkog ili nacionalnog porekla, religije, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, hendikepa, jezičkih sposobnosti, moralnih ili političkih stavova, socijalno-ekonomskih slojeva, zanimanja ili izgleda (kao što su visina, težina, boja kose).
Termin pokriva pismenu, usmenu komunikaciju i neke oblike ponašanja u javnosti.*


Govor mržnje - download publikacije (1.2MB)download publikacije (1.2MB)

Izdavač:
LABRIS - organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd, Srbija

Analiza medija:
Medijska domentacija / Ebart
Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

Tehničko uređenje, prelom i dizajn korica: Adorjan Kurucz
Uredile: Danijela Mladenović i Dragana Vučković
Štampa: Standard 2, Beograd
Tiraž: 300


Štampanje ove publikacije podržala je ILGA Europe

*http://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech