You are here: Početna » Labris » Publikacije » Analiza medija » Politike reprezentacije LGBTTIQ populacije u medijima Srbije
ponedeljak, 17 dec 2018

Politike reprezentacije LGBTTIQ populacije u medijima Srbije

 

LGBT populacija u medijimaIzdavač: Labris, organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd, Srbija

Autorke: Jelena Višnjić, Katarina Lončarević

Recenzentkinja: prof. dr Jelisaveta Blagojević, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd

Statistička obrada podataka: Ivan Milovanović

Tehničko uređenje i prelom: Nataša Đurić

Štampa: SGR Standard 2, III. nova br.4, 11000 Beograd

Tiraž: 500

Beograd, 2010. godina

Štampanje ove publikacije omogućeno je zahvaljujući podršci organizacije MamaCash

download (4 Mb)