You are here: Početna » Labris » Publikacije » Analiza medija
petak, 06 avg 2021

Analiza medija

Politike reprezentacije LGBTTIQ populacije u medijima Srbije

 

LGBT populacija u medijimaIzdavač: Labris, organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd, Srbija

Autorke: Jelena Višnjić, Katarina Lončarević

Opširnije...

Lezbejska i gej populacija u štampanim medijima u Srbiji

Izdavač:
Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd, Srbija

Analiza medija:Medijska dokumentacija Ebart
Tehničko uređenje, prelom i dizajn: Adorjan Kurucz
Lektura i korektura: Radenka Grubačić
Uredila: Ksenija Forca
Štampa: Standard 2, Beograd
Tiraž: 300
Beograd, 2008. godina

Posebno hvala
Dragani Vučković

Download publikacije (1.4MB.pdf)