You are here: Početna » Labris » Publikacije
ponedeljak, 17 dec 2018

Publikacije

Zaštita LGBT prava u Srbiji – Pravna brošura

pravna_koriceZaštita LGBT prava u Srbiji – Pravna brošura

Priredila: Diana Miladinović
Tehničko uređenje i prelom: Adorjan Kurucz
Dizajn korica: Adorjan Kurucz
Lektura i korektura: Marija Savić
Štampa: Standard 2, Beograd
Tiraž: 500
Beograd, 2009. godina
Izdavanje ove publikacije pomogao je Švedski helsinški komitet za ljudska prava
Download pdf (1.19mb)

Ljubav, u stvari

ljubav_u_stvari

Ljubav, u stvari

Izdavač:LABRIS - organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd, Srbija
Intervjuisala i uredila intervjue: Ljiljana Živković
Uredile: Marija Savić i Radenka Grubačić
Lektura i korektura: Aleksandra Rašić
Izbor fotografije uz intervjue: intervjuisani parovi
Tehničko uređenje, prelom i dizajn: Adorjan Kurucz
Štampa: Standard 2, Beograd
Tiraž: 1000
Beograd, 2008. godina

Download brošure (3,47 MB, PDF)

Brošura Sigurniji lezbejski seks

2izdanje naslovna

Izdavač:
Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd, Srbija

Naslov originala: Lesbian Sex
Acon Women’s Team, 1994
(Women & AIDS Project & GLIDUP)

Tehničko uređenje, prelom i dizajn: Adorjan Kurucz
Lektura: D.Rašić
Štampa: Standard 2, Beograd
Tiraž: 1000
Beograd, 2008. godina

Download brošure (PDF 896KB) .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL