You are here: Početna » Labris » Publikacije
ponedeljak, 17 dec 2018

Publikacije

Petnaest godina lezbejskog i gej aktivizma u Srbiji i Crnoj Gori

15sr Petnaest godina lezbejskog i gej aktivizma u Srbiji i Crnoj Gori 1990-2005.
Prvo je stiglo jedno pismo

Izdavač: Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava Beograd
Lektura i korektura:Aleksandra Rašić
Prevod na engleski jezik:Miodrag Kojadinović
Dizajn korica:Ana Klarić
Uredila:Ljiljana Živković
Tehničko uređenje i prelom:Aleksa Ždero
Štampa:Standard 2, Beograd
Tiraž:500
Beograd 2005.

Download pdf (462kb)

Labris Čitanka 2005

citanka-tnČitanka 2005.

"Edukacija medija, omladinskih i nevladinih organizacija za ljudska prava o lezbejskim ljudskim pravima"

Izdavač:LABRIS - organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd, Srbija
Autorke/autori tekstova: Dragana Vučković, Lepa Mlađenović, Miodrag Kojadinović, Snježana MIlivojević, Svenka Savić, Zorica Mršević
Lektura i korektura: Dina Rašić, Aleksandra Rašić i Jasmina Čaušević
Dizajn korica: Ana Klarić
Tehničko uređenje i prelom: Aleksa Ždero
Štampa: Standard 2, Beograd
Tiraž: 500
Beograd, 2005. godina

Download pdf (1mb)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL