You are here: Početna » Labris » Aktivnosti » Umrežavanje » Principi o međusobnoj saradnji i usaglašenom delovanju organizacija za LGBTIQ ljudska prava
četvrtak, 23 maj 2019

Principi o međusobnoj saradnji i usaglašenom delovanju organizacija za LGBTIQ ljudska prava

Dokument Principi o međusobnoj saradnji i usaglašenom delovanju organizacija za LGBTIQ ljudska prava (u daljem tekstu Principi), razvijen je kao rezultat potrebe da se dosadašnja praksa rada i zajedničkih aktivnosti organizacija za LGBTIQ ljudska prava u Srbiji unapredi tako što će se definisati minimum potreba za zajedničkim nastupom i aktivnostima, kako bi se u komunikaciji sa različitim zainteresovanim stranama, snažnije zajednički delovalo na pitanjima od značaja za ljudska prava LGBTIQ populacije.

Dokument je nastao kao rezultat analize čiji je cilj bio da se utvrde suštinske potrebe i očekivanja LBGTIQ organizacija od njihovog zajedničkog delovanja na javnoj sceni u Srbiji, kao osnova za kreiranje budućeg, odgovarajućeg oblika zajedničkog rada.

Osnovna svrha i smisao Principa je da definišu zajedničko, usaglašeno delovanje organizacija potpisnica na poboljšanju položaja LGBTIQ populacije u Srbiji. Pod usaglašenim delovanjem podrazumeva se rad koji počiva na misiji, viziji i vrednostima definisanim ovim Principima.

Putem Principa, na najcelishodniji način se ustanovljava okvir i osnov za uspostavljanje jasnih pravila ponašanja organizacija potpisnica i pojedinaca/ki – članova/ica tih organizacija koje rade na rešavanju problema LGBTIQ populacije i unapređenju kvaliteta njihovog života, kao i sprečavanje konflikta interesa između organizacija i drugih, potencijalnih oblika konflikata.

Misija zajedničkog delovanja LGBT organizacija je rad na iskorenjivanju svih oblika nasilja i diskriminacije nad LGBTIQ osobama, rad na afirmisanju prava LGBTIQ osoba kroz stvaranje odgovarajućeg zakonskog okvira koji štiti i prepoznaje LGBTIQ populaciju kao i kreiranje sigurnog društvenog okruženja u kojem su LGBTIQ osobe ravnopravni građani i građanke.

Vizija organizacija koje su potpisnice Principa je društvo u kojem će sve osobe, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, rodni identitet i druge različitosti biti jednake pred zakonom i u kojem će živeti dostojanstveno uz potpunu zaštitu i promociju njihovih osnovnih ljudskih prava.

Principi kao strateški dokument i kao mreža saradnje LGBTIQ organizacija u Srbiji, zasnivaju se na sledećim zajednički prihvaćenim vrednostima:

* Nehijerarhija i nedeljivost u poštovanju ljudskih prava i sloboda
* Jednaka prava svih na izražavanje različitosti
* Odsustvo svake vrste nasilja i diskriminacije
* Antifašizam
* Feminizam
* Nenasilno izražavanje stavova i vrednosti
* Podrška i solidarnost sa svim osetljivim i marginalizovanim društvenim grupama

* Aktivna participacija u društvenom životu zajednice

Gayten LGBT Centar za promociju prava seksualnih manjina

Asocijacija Duga

Spy – Siguran puls mladih

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava


Komentari
Dodaj Novi
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."