You are here: Početna » Labris » Aktivnosti » Umrežavanje
sreda, 15 jul 2020

Umrežavanje

Saopštenje CRD-a

Pravno nevidljiva licaNevidljiva lica


Na prostoru Zapadnog Balkana, u republikama bivše Jugoslavije, živi na hiljade Roma i Romkinja koji nemaju ni lične karte, niti izvode iz matične knjige rođenih. Bez ovih dokumenata, oni nemaju pristup zdravstvenim uslugama, deca nemaju mogućnost da se obrazuju, dok odrasli nemaju nikakvu šansu za zaposlenje.

Opširnije...

Dodela godišnjih nagrada za borbu protiv diskriminacije

trofejKoalicija protiv diskriminacije poziva Vas da prisustvujete predstavljanju godišnjeg Izveštaja o diskriminaciji u Srbiji za 2009. godinu i Dodeli nagrada za borbu protiv diskriminacije u toku prošle godine, u petak 30. aprila 2010. godine, sa početkom u 11. časova, u Medija centru.
Opširnije...

Principi o međusobnoj saradnji i usaglašenom delovanju organizacija za LGBTIQ ljudska prava

Dokument Principi o međusobnoj saradnji i usaglašenom delovanju organizacija za LGBTIQ ljudska prava (u daljem tekstu Principi), razvijen je kao rezultat potrebe da se dosadašnja praksa rada i zajedničkih aktivnosti organizacija za LGBTIQ ljudska prava u Srbiji unapredi tako što će se definisati minimum potreba za zajedničkim nastupom i aktivnostima, kako bi se u komunikaciji sa različitim zainteresovanim stranama, snažnije zajednički delovalo na pitanjima od značaja za ljudska prava LGBTIQ populacije.
Opširnije...

Izveštaj sa Regionalnog foruma Koalicije za REKOM

logo_rekomU Bečićima je od 28-30. maja 2009. godine održan V Regionalni Forum Koalicije za REKOM.
Opširnije...

REKOM

Labris-organizacija za lezbejska ljudska prava je pristupila REKOM-u, inicijativi za osnivanje Regionalne Komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima (REKOM).
Opširnije...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL