You are here: Početna » Labris » Aktivnosti » Saopštenja » Gej i lezbejska egzistencija su pitanje Ustava
utorak, 18 jun 2019

Gej i lezbejska egzistencija su pitanje Ustava

- Saopštenje za javnost -
Nezavisna grupa eksperata Beogradskog centra za ljudska prava (dr Lidija Basta Flajner, mr Vladimir Djerić, dr Marijana Pajvančić, dr Dragoljub Popović, dr Zorica Radović, dr Slobodan Samardžić) napravila je predlog za novi Ustav Srbije, koji je bio predstavljen na
javnoj raspravi 25. septembra, a zbog interesovanja gradjana, list "Danas" ga je objavio u integralnoj verziji u broju 1467, od 4.10.2001. godine u dodatku Dokumenti.

REAGUJEMO na Deo II, Ljudska prava, Glava I - Opšte odredbe, na stav o Zabrani diskriminacije, gde se navode sva zaštićena svojstva, izmedju ostalog i seksualna orijentacija. Izdvojeno mišljenje dr Zorice Radović i dr Slobodana Samardžiđa da ovo svojstvo pripada najintimnijoj sferi i stvar su pojedinca i kao takve spadaju u zaštićena prava na privatnost, tj. da seksualni afiniteti i izbori na taj način ne smeju postati predmet bilo kakve javne rasprave. Zato, oni smatraju da se ovo pravo gradjana najbolje štiti ako se zadrži u sferi privatnosti u koju, po njihovom mišljenju, po prirodi stvari pripada. Mi se suprotstavljamo da se ovo svojstvo izbriše iz navoda za zabranu diskriminacije, jer:

  • Ljudska prava su političko pitanje, a pravo na izražavanje seksualne orijentacije spada u domen osnovnih ljudskih prava.

  • Seksualna orijentacija je podjednako važna kategorija identiteta kao i sve ustavom zastićene kategorije ( na osnovu rase, boje, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rodjenja, veroispovesti, političkog ili drugog ubedjenja, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta)

  • Svi antidiskriminativni zakoni i andiskriminativne klauzule zemalja koje poštuju savremene demokratske principe sadrže kao zastićenu kategoriju i seksulalnu orijentaciju.

  • To je eksplicitno navedeno u čl. 13. Amsterdamskog ugovora koji zabranjuje
    diskriminaciju u Evropskoj uniji.

  • Smatramo da otpuštanje sa posla, izbacivanje iz škole, sa fakulteta, vojske i slično, nije isključivo privatna, već i javna stvar.

  • Smatramo da nemogućnost stupanja u bračnu ili vanbračnu zajednicu sa partnerom / partnerkom istog pola spada u kategoriju javne diskriminacije.

  • Smatramo da nasilje i govor koji podstiče na mržnju i nasilje nisu isključivo privatna već i javna stvar

  • Ako su diskriminacije javne, zaštita mora da bude zakonska i institucionalna, u suprotnom zaštita ne postoji.

Autonomni ženski centar
Deve
Gayten-LGBT
Glas razlike, grupa za promociju ženskih političkih prava
Istopolne studije
Kampanja protiv homofobije
Labris, grupa za lezbejska ljudska prava
Queeria

 

Beograd, 05.10.2001.

Komentari
Dodaj Novi
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."