You are here: Početna » Labris » Aktivnosti » Pravna pomoć
sreda, 23 jan 2019

Pravna pomoć

Projekat Pravna pomoć ima za cilj pre svega intenziviranje komunikacije i saradnje LGBT organizacija, organizacija za ljudska prava i institucija koje pružaju pravnu podršku a u cilju unapređenja prava i zaštite LGBT osobama u slučajevima nasilja i/ili diskriminacije.

Želimo da kroz aktivnosti ovog projekta unapredimo razmenu informacija u oblasti pravne podrške ali i da povećamo broj senzibilisanih pravnika/ica u organizacijmama civilnog društva.

Svesne da je homofobično nasilje gotovo nevidljivo, a sveprisutno, želimo da unapredimo informisanost LGBT osoba o mehanizmima i zakonskim mogućnostima zaštite u okviru postojećih institucija i regulative. Važan cilj projekta Pravna pomoć je i da omogućimo LGBT osobama pravnu podršku ali i psihološku osnaženost da prijavljuju nasilje i/ili diskriminaciju.

 

 

Položaj lezbejki i gejeva u državama članicama Saveta Evrope

Preporuka 1474 (2000) [1]
(Izvod is baze podataka Kancelarije Saveta Evrope – septembar 2000.)
Opširnije...

Zakon o radiodifuziji

:: download PDF (252KB) ::

Deklaracija o seksualnim pravima

Prihvaćeno u Hong Kongu na 14. Svetskom seksološkom kongresu, 26. avgusta, 1999. godine.
Opširnije...

Direktiva Saveta Evropske Unije

EN Zvanični žurnal Evropske zajednice 2.12.2000 L 303/16
DIREKTIVA SAVETA 2000/78/EC od 27. novembra 2000.
koja uspostavlja opšti okvir za ravnopravan tretman u zapošljavanju i profesiji
Opširnije...

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Rim, 4. novembra 1950.
:: download PDF (209KB) ::

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL