You are here: Početna » Labris » Aktivnosti » Pravna pomoć
sreda, 23 jan 2019

Pravna pomoć

Projekat Pravna pomoć ima za cilj pre svega intenziviranje komunikacije i saradnje LGBT organizacija, organizacija za ljudska prava i institucija koje pružaju pravnu podršku a u cilju unapređenja prava i zaštite LGBT osobama u slučajevima nasilja i/ili diskriminacije.

Želimo da kroz aktivnosti ovog projekta unapredimo razmenu informacija u oblasti pravne podrške ali i da povećamo broj senzibilisanih pravnika/ica u organizacijmama civilnog društva.

Svesne da je homofobično nasilje gotovo nevidljivo, a sveprisutno, želimo da unapredimo informisanost LGBT osoba o mehanizmima i zakonskim mogućnostima zaštite u okviru postojećih institucija i regulative. Važan cilj projekta Pravna pomoć je i da omogućimo LGBT osobama pravnu podršku ali i psihološku osnaženost da prijavljuju nasilje i/ili diskriminaciju.

 

 

Deklaracija o suzbijanju homofobičnog uznemiravanja

Poziv Evropskog ženskog lobija Evropskom Parlamentu na
Potpisivanje teksta deklaracije o suzbijanju homofobičnog uznemiravanja

Brisel 05.04.2007.
Opširnije...

Izjava Ujedinjenih nacija na temu seksualne orijentacije i rodnog identiteta

Šta se dešava?
Norveška će uručiti kratku usmenu izjavu Savetu za ljudska prava pri Ujedinjenim nacijama o prepoznavanju kršenja ljudskih prava na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Norveška zahteva da se ova izjava objavi u što više država.
Opširnije...

Montrealska deklaracija

Uvod
„Sva ljudska bića su rođena slobodna, sa jednakim dostojanstvom i pravima.“ Ova slavna prva rečenica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koju je pre gotovo šezdeset godina usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, i dalje predstavlja naš politički pravac, kao lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih, transseksualnih, interseksualnih i osoba koje su u stanju tranzicije pola.
Opširnije...

Lezbejke i gejevi u sportu

Preporuka 1635 (2003) *
Opširnije...

Rezolucija Evropskog parlamenta o homofobiji u Evropi

Evropski parlament je izglasao dopunjenu rezoluciju o homofobiji sa velikom većinom glasova od 468 za, 149 protiv i 41 uzdržanih
Opširnije...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL