You are here: Početna » Feminizam
utorak, 19 feb 2019

Feminizam

Feminizam je društveni pokret koji se zalaže za oslobodjenje žena od nasilja, seksizma i tradicionalnih ženskih uloga (npr. domaćice, supruge, majke, seksualnog objekta i sl.) i za prihvatanje žene kao celokupne ličnosti. Pokret se takodje bori za ostvarenje ekonomske i političke ravnopravnosti žena. Posebno se bavi ukazivanjem na postojanje opresije u svakodnevici, njenom predočavanju javnosti i tretmanu žrtava. Ideja pokreta je ujedinjenje žena kako bi se prevazišla diskriminacija.


Feministkinje smatraju da je partijarhat, kao dominacija muškarca nad ženama, osnovna vrsta ugnjetavanja, koja se provlači kroz sve sfere. Poznat feministički slogan "lično je političko" ukazuje na to da pojedinačna represija u kući, muža nad ženom, stvara globalnu represiju u društvu, muškarca nad ženom. Feminizam je naziv za skupinu ideologija, dakle radi se o feminizmima, i političkih pokreta kojima je cilj bio poboljšanje položaja žene u društvu, odnosno izjednačavanje prava žena s pravima muškaraca.


Feministički pokret se ispočetka ispoljavao u dva oblika - kao pokret za ravnopravnost u platama i kao pokret za davanje prava glasa ženama. Ovo potonje je s vremenom postignuto u većini zapadnih zemalja nakon Prvog svetskog rata, a kasnije i u ostatku sveta.


Kako je politička, a i ekonomska ravnopravnost žena postignuta u institucionalnom smislu, tako je i feminizam postepeno evoluirao u novu formu tzv. radikalnog feminizma. Feminizam se u poslednje vreme javlja i kao reakcija na porast neo-konzervatizma i verskog fundamentalizma, kojima je cilj vratiti  tradicionalne institucije kao i tradicionalni položaj žene u društvu. Jedna od glavnih ženskih borbi u mnogim zemljama je pravo na legalan, bepslatan i dostupan pobačaj.

 

Feminizam je borba protiv potlačenosti

 

Naučno-umetnički skup "Čitanje roda", koji je nedavno održan prvi put u Rijeci, možda nije pokazao da u Hrvatskoj postoji osmišljen i jedinstven feministički pokret, ali to mu uostalom i nije bio cilj. Namera je bila da se "probudi" mlada naučno-umetnička scena u Rijeci i uputi na niz pitanja koja otvara feministički diskurs.

Opširnije...

Gde je feminizam u sajberfeminizmu?


Dok ove on-line diskusije, naročito preko FACES liste, sadrže podatke putem kojih prakse sajberfeminstičkog pokreta postaju vidljive, Vajldingova istražuje načine na koje takva politika može biti prevedena u praksu za angažovanu (sajber)feminističku politiku na Internetu.
Opširnije...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL